одлучи

одлучи pf. одлучува impf. I 1. vendos, sjell një vendim. 2. jap një mendim pozitv ose negativ për diçka. II се одлучи sjell vendim.