однапред

однапред ndajf. 1. përpara, nga ana e përparme. 2. më herët. 3. që më përpara: те плаќам однапред po të paguaj që (më) përpara.