оздрави

оздрави pf. оздравува impf. kal. shëroj (dikë): за месец дена оздравев për një muaj u shërova.