околина

околина sh. околини f. 1. rrethinë: градска околина rrethinë (e) qyteti(t). 2. afërsi: тука некаде, во околината këtu diku, në afërsi. 3. mjedis, rreth, ambient: околината не ни чини nuk na bën mjedisi (ambienti, rrethi).