око

око sh. очи as. sy: зелени очи sy të gjelbër; во четири очи në katër sy (haptas); трн му е во окото e ka halë në sy; *полни очи, празни раце shih me sy e plas me zemër.