омажи

омажи pf. омажува impf. I martoj (për femrën). II се омажи martohem (për femrën).