оној

оној, онаа, она; оние përem. ai, ajo се сеќаваш ли на она време? a të kujtohet ajo kohë? *на оној свет në atë botë.