опис

опис sh. описи m. përshkrim: опис на природата përshkrim i natyrës. *личен опис tiparet e fytyrës.