оправда

оправда pf. оправдува impf. I 1. arsyetoj. 2. justifikoj, shfajësoj dikë; liroj dikë nga përgjegjësia. II се оправда 1. arsyetohem. 2. justifikohem, shfajësohem; lirohem nga përgjegjësia.