опрашува

опрашува impf. pluhuroj; pjallmoj: пчелата го опрашува цветот bleta e pluhuron lulen.