определен

определен, -а, -о i caktuar, i përcaktuar: во определено време në kohë (në vend) të caktua.