општина

општина sh. општини f. 1. komunë, bashkí (si njësi administrative). 2. ndërtesa e kësaj njësie administrative.