организам

организам sh. организми m. organizëm (çdo qenie e gja­llë – njeri, kafshë ose bimë marrë si sistem).