организира

организира pf/impf. organizoj, rregulloj, vë rend: тој знае да го организира својот живот ai di ta regullojë jetën e tij.