орган

орган sh. органи m. organ (si pjesë e trupit të qe­nieve të gjalla-marrë si sistem): дишни органи organet e frymëmarrjes.