орев

орев sh. ореви m. arrë (druri dhe fru­ti): *тврд орев arrë e fortë (problem i rëndë për zgjidhje);* два лешника еден орев го кршат një ulok e një i çalë trimin e bëjnë halë.