оружје

оружје sh. оружја as. armë: лесно оружје armë e lehtë; модерно оружје armë moderne: *со оружје в рака me armë në dorë; gjithë e dhanë provimin, përveç (veç, përpos) teje.