осветлен

осветлен, -а, -о mb. i ndriçuar: широка и осветлена соба dhomë e gjerë dhe e ndriçuar.