освои

освои pf. освојува impf. 1. përvetësoj, fitoj: ги освои сите награди i përvetësoi (i fitoi) të gjitha dhuratat. 2. pushtoj.