осигури

осигури pf. осигурува impf. I siguroj: ја осигуривме куќата во завод за осигурување e siguruam shtëpinë në entin e sigurimit. II се осигури sigurohem; garantohem.