основа

основа sh. основи f. 1. bazë, themel: ѕид со јака основа mur me themel të fortë. 2. mat. numri që fuqizohet; baza e një figure gjeometrike: основа на рамнокрак триаголник baza e trekëndëshit barakrahës