основен

основен, -на, -но mb. themelor; krye­sor; parësor; fillor: основно училиште shkollë fillore.