особено

особено ndajf. veçanërisht; kryesisht; posaçërisht; në mënyrë të veçantë: се грижи особено за старите kujdeset veçanërisht për pleqtë.