особина

особина sh. особини f. tipar, veçori; cilësi, karakteristikë, veti karakteristike.