остане

остане pf. останува impf. jokal. mbes, ngel (në një vend): клучот ми остана на врата më mbeti çelësi në derë.