остар

ост/ар, -ра, -ро mb. 1. i mprehtë; që ka majë të hollë: остар молив laps i mprehtë (i mprehur mirë). 2. mat. i ngushtë: остар агол kënd i ngushtë.