остров

остров sh. острови m. ujdhesë, ishull: голем остров ishull i madh; на пуст остров në ishull të shkretë.