осум

осум num. tetë (numri dhe shifra): осум другари tetë shokë; стан број осум apartamenti numër tetë; дојди во осум! eja në orën 8!