отвор

отвор sh. отвори m. 1. hapësirë (e vogël); diçka e hapur, vrimë. 2. hapje (kusht i domosdoshëm për të filluar lojën e pokerit).