оти

оти I ndajf. pse: оти не дојде? pse nuk erdhe? II lidh. (në funksion shkakor) sepse, për shkak se, për arsye se, meqë: не ти одгово­рив оти немав време nuk t`u përgjigja sepse (për shkak se, për arsye se, meqë) nuk kisha kohë.