откаже

откаже pf. откажува impf. I 1. prish marrëveshjen. 2. tërheq fjalët (i ha fjalët). II се откажува heq dorë nga një gjë: се откажувам од натпреварот heq dorë nga gara.