откако

откако lidh. 1. që nga çasti, qyshkur. 2. pasi; si: откако се смиривме со другарот, ми е подобро si (pasi) u pajtuam me shokun, tani jam më mirë.