открие

открие pf. открива impf. 1. zbuloj (ia heq mbulesën një gjëje të mbuluar). 2. fig. tregoj, zbuloj një fshehtësí. *ја откри Америка! zbulove Amerikën! (nuk the asgjë të re).