отпорен

отпор/ен, -на, -но mb. 1. i qëndrueshëm, rezistent. 2. i qëndresës, i rezistencës: отпорна сила forcë e rezistencës: отпорен материјал на влага material rezistent ndaj lagështisë.