отсега

отсега ndajf. prej tani; prej këtij momenti; tash e tutje: отсега ќе тргне работата tash e tutje puna do të shko­jë mbarë.