отспротива

отспротива ndajf. përballë, kundër, përkundër, kundrejt, karshi: отспро­тива се слушаше еден женски глас përballë dëgjohej një zë femre.