отстрана

отстрана ndajf. 1. anash: тој стоеше отстрана ai qëndronte anash. 2. nga jashtë: ме­шање отстрана përzierje e shteteve të jashtme.