отсуство

отсуство sh. отсуства as. mungesë, mospraní, të mos­qenët i pranishëm: двонеделно отсуство mungesë (zakonisht me leje) dyjavore; отсуство од час mungesë në orën e mësimit; јас сум на отсуство unë jam në pushim.