оцени

оцени pf. оценува impf. 1. vlerësoj (jap mendimin për) njohuritë e nxënësit. 2. fig. vlerësoj (jap mendimin për një vepër artistike. 3. vlerësoj diçka.