оценка

оценка sh. оценки f. 1. notë: добив добра оценка mora notë të mirë (në provim). 2. vlerësim.