очаен

оча/ен, -јна, -јно mb. 1. i dëshpëruar, i rënë në dëshpërim. 2. i pikëlluar. 3. fig. i keq: очајно време kohë e keqe; очајна ситуација situatë e keqe (e rëndë).