пак

пак ndajf. përsëri, prapë: ќе дојде ден, пак ќе се видиме do të vijë dita përsëri do të shihemi.