памет

памет f.m. mendje, intelekt, arsye; * продава памет shet mend; не му излегува од памет s’i del nga mendja.