памти

памти dhe паметува impf. kal. mbaj mend: тоа ќе го паметам дури сум жив atë do ta mbaj mend deri sa të jem gjallë.