папагал

папагал sh. папагали m. f. 1. papagall. 2. fig. njeri që përsërit fjalët dhe mendimet e të tjerëve.