паралелка

паралелка sh. паралелки f. paralele (klasë): имаме три паралелки ученици од трето одделение kemi tri paralele me nxënës të klasave të treta.