паркет

паркет sh. паркети m. 1. parket (dërrase). 2. dysheme e shtruar me këso dërrasash.