патека

патека sh. патеки f. 1. rrugicë. 2. sport. shteg: трчање на кратки и средни патеки vrapim distanca (largësi) të shkurtra dhe të mesme. 3. dhiare.