патронат

патронат sh. патронати m. 1. patronazh, mbrojtje, kujdesje. 2. patronat, festë e një institucioni (zakon. i një shkolle): патронат на нашето училиште patronati i shkollës sonë.