печка

печка sh. печки f. 1. stufë, koftor, sobë. 2. furrë: висока печка furrnaltë.